Mooring Groep

 

Mooring Financiële en Administratieve dienstverlening is onderdeel van de Mooring Groep. Wij streven ernaar om u zoveel mogelijk werk uit handen te nemen, zodat u zich kunt richten op de echt belangrijke dingen in het zakendoen. 

 

Wij richten ons op de kleine en middelgrote ondernemingen en stellen daarbij de klant centraal. Door korte lijnen en persoonlijk contact kan onze dienstverlening exact naar uw wensen worden ingevuld Geen bureaucraten met technische verhalen, maar concrete adviezen waar u direct iets aan heeft: dat is onze meerwaarde.

 

Dagelijks geven wij hieraan invulling met onze zeven speerpunten:

 

1.      Persoonlijke aandacht
Uw dossier is bij MOORING altijd in handen van een vaste medewerker. Deze heeft bovendien een vaste plaatsvervanger. Daardoor heeft u altijd contact met dezelfde persoon die uw situatie precies kent en direct kan inspelen op uw behoeften.

2.      Begrijpelijke taal
De eigenaar, John Mooring, is zelf ondernemer. Hij weet waar u het over heeft en kan in begrijpelijke taal zaken uitleggen. Als klankbord is hij persoonlijk betrokken bij u.

3.      Brede expertise in het MKB
Door onze grote ervaring in het MKB hoeven we niet elke keer opnieuw het wiel uit te vinden. Wij hebben kennis van en ervaring met beproefde antwoorden en oplossingen voor de specifieke aangelegenheden van het MKB. Dat komt de snelheid van onze dienstverlening ten goede

4.      Onafhankelijkheid
MOORING is zelfstandig en heeft geen binding met specifieke bedrijfstakken, bedrijven, leveranciers of producten en wordt uitsluitend op basis van uurtarief betaald. U weet zich daardoor verzekerd van een onafhankelijk advies dat het beste past bij uw wensen.

5.      Up-To-Date Vakkennis
MOORING is gecertificeerd adviseur van het College Belastingadviseurs. Om die certificering te krijgen moet worden voldaan aan een hoog niveau van kennis en kunde. Bovendien moeten er elk jaar een aantal Permanente Educatie cursussen met goed gevolg worden afgelegd om de certificering te kunnen behouden. U weet zich dus altijd verzekerd van iemand die beschikt over de laatste inzichten en weet heeft van alle relevante wetswijzigingen.

6.      Uitgebreid netwerk
Niet alleen de uitgebreide zakelijke contacten van MOORING, maar ook het verplichte lidmaatschap van het College Belastingadviseurs, maken dat MOORING kan putten uit een zeer grote bron van kennis en informatie. Zo kunnen zelfs voor de meest ingewikkelde zaken snelle en heldere oplossingen worden aangedragen.

7.      Heldere tarieven en leveringsvoorwaarden
Bij begrijpelijke taal horen natuurlijk ook heldere tarieven en voorwaarden. Geen kleine lettertjes. U krijgt datgene waarvoor u betaald. Duidelijke offertes voorkomen verrassingen achteraf. Dat geeft een geruststellend gevoel.